Εις βάθος

Η ποιοτική ανάλυση βοηθά στην άμεση χαρτογράφηση των τάσεων της αγοράς.  Εποφεληθείτε επιπλέον απο την αμεσότητα των υπηρεσιών Focus Vision και Active Group που προσφέρουμε. Επικοινωνήστε με το τμήμα ποιοτικής έρευνας

Αναζήτηση στο Site