Ποιοτική έρευνα

Πλήρως εξοπλισμένοι χώροι διεξαγωγής συνεντεύξεων στο κέντρο της Αθήνας.
Έμπειροι στρατολόγοι
Panel 20.000 μελών
 

 1. Recruitment

 

Category and brand consumers
Psychographic recruiting (creative consumers, “volatile” consumers, etc.)
Lead users
Retailers
Special targets (high rank professionals, opinion leaders, etc.)
   

 

2. Viewing facilities –
      Supporting Services
Flexible spatial facilities:
§20-40 m2 for group discussions
§12-30 m2 viewing room
Video and audio recording
Teleconference infrastructure for  
distant attending of group
Sessions, Focus Vision, Active Group
Moderation, analysis
Simultaneous translation
Transcripts
Notes
Catering

 

Συμμετοχή σε έρευνα

Αναζήτηση στο Site