Ποσοτική έρευνα

Πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη,   κόστους – χρόνου

Συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση των ερευνητών μας

Συνεχής ροή επικοινωνίας ενημέρωσης πελάτη

1. Sampling
Representative Samples
Professionals’ lists
Point of sales
  
2. Fieldwork
Door to door (CAPI, PAPI)
Telephone (CATI, PATI)
Hall test
Business to business
Mystery Shopping
Panels
E-based research
  
3. EDP (Electronic Data Processing)
Data Entry
Electronic Validation
Cross tabulations
Questionnaires in electronic format
Data formatting
Weighting schemes
SPSS, ASCII
 

 

Αναζήτηση στο Site